NHÂN SỰ

Print
Written by Ban quản trị mạng

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Lãnh đạo Khoa:

     - Trưởng khoa: Nguyễn Minh Ty

         + Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

         + Điện thoại: 0986192879

     - Phó Khoa: Nguyễn Tiến Toàn         

         + Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

         + Điện thoại: 0905678488

2. Thư ký Khoa: 

        Phạm Thị Ngọc Nga         

         + Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

         + Điện thoại: 0906563331


3. Các tổ bộ môn trực thuộc:

TỔ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

1.

Trương Thị Như 

Hiếu Tổ trưởng Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Lê Quốc 

Hội Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Phạm Thị Hữu 

Kiều Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Lê Phước Thành 

Nguyên Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Trần Thị Ánh 

Tuyết Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Nguyễn Minh 

Ty Trưởng khoa Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

1.

Huỳnh Thị Bích 

Lan Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Văn Dương Tiểu 

Phượng Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Phạm Thị Ngọc 

Thùy Giáo viên Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Nguyễn Tiến 

Toàn Phó khoa Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Nguyễn Thụy Ngọc 

Trâm Giáo viên Cử nhân

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Phan Quỳnh 

Trâm Giáo viên Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

1.

Nguyễn Hoài 

Thu Tổ trưởng Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Vũ Thế 

Anh Giáo viên Cử nhân

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Huỳnh Thị Như 

Quỳnh Giáo viên  Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Huỳnh Tiến 

Thắng Giáo viên Thạc sĩ  

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

TỔ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thông tin GV

1.

Trương Thị Như 

Hiếu Tổ trưởng Thạc sĩ Tải về tại đây.

2.

Lê Quốc 

Hội Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

3.

Phạm Thị Hữu 

Kiều Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

4.

Lê Phước Thành 

Nguyên Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

5.

Trần Thị Ánh 

Tuyết Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

6.

Nguyễn Minh 

Ty Trưởng khoa Tiến sĩ Tải về tại đây.

 

TỔ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thông tin GV

1.

Huỳnh Thị Bích 

Lan Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

2.

Văn Dương Tiểu 

Phượng Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

3.

Phạm Thị Ngọc 

Thùy Giáo viên Thạc sĩ Tải về tại đây.

4.

Nguyễn Tiến 

Toàn Phó khoa Thạc sĩ  

5.

Nguyễn Thụy Ngọc 

Trâm Giáo viên Cử nhân Tải về tại đây.

6.

Phan Quỳnh 

Trâm Giáo viên Tiến sĩ Tải về tại đây.

 

TỔ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thông tin GV

1.

Nguyễn Hoài 

Thu Tổ trưởng Thạc sĩ  

2.

Vũ Thế 

Anh Giáo viên Cử nhân Tải về tại đây.

3.

Huỳnh Thị Như 

Quỳnh Giáo viên  Thạc sĩ Tải về tại đây.

4.

Huỳnh Tiến 

Thắng Giáo viên Thạc sĩ  Tải về tại đây.
 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Print
Written by Ban quản trị mạng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

1. Chức năng:

 

- Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo các ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo các ngành thuộc Khoa quản lý.

- Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới.

- Luôn hướng tới xây dựng khoa tiên tiến về chất lượng đào tạo và chuyển giao các thành quả nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn.

 

2. Nhiệm vụ:

 

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục.

- Phát triển quy mô và chất lượng đào tạo một cách hợp lý. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học.

- Thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại.Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập và tiếp cận kiến thức thực tế; được ứng dụng công nghệ thông tin; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của khoa theo quy định của Nhà trường.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator