CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Print
Written by Ban quản trị mạng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

1. Chức năng:

 

- Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo các ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo các ngành thuộc Khoa quản lý.

- Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới.

- Luôn hướng tới xây dựng khoa tiên tiến về chất lượng đào tạo và chuyển giao các thành quả nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn.

 

2. Nhiệm vụ:

 

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục.

- Phát triển quy mô và chất lượng đào tạo một cách hợp lý. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học.

- Thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại.Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập và tiếp cận kiến thức thực tế; được ứng dụng công nghệ thông tin; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của khoa theo quy định của Nhà trường.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator