KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG 2014

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Cố vấn học tập và các giáo viên tham khảo và triển khai phổ biến, giáo dục sinh viên về Văn hóa học đường mới.

Tải về tại đây.

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN HSSV NĂM 2014

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Cố vấn học tập các lớp triển khai cho HSSV làm và nộp trước ngày 30/04/2014.

Chi tiết thông báo (tải về tại đây).

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ II (2013-2014)

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Thông báo số: 229 TB/CĐCN-CTSV, ngày 22 tháng 4 năm 2014

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho HSSV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2013 – 2014

Tải về tại đây.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator