CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường thuộc Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

Tải về tại đây.

Cây chương trình Chuyên ngành Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

Tải về tại đây.

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Cây chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.

Tải về tại đây.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Cây chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm.

Tải về tại đây.

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thực phẩm.

Tải về tại đây.

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Print
Written by Khoa Công Nghệ Sinh Học

Giới thiệu về Chuyên ngành Quản lý môi trường thuộc Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.                

Tải về tại đây

Cây chương trình Chuyên ngành Quản lý môi trường.

Tải về từ đây

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator